1. MỤC ĐÍCH:

Quy định chính sách giao nhận với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sản phẩm tại website: www.datunhien.info

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

2.1 Đối tượng áp dụng:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm tại www.datunhien.info

2.2 Khu vực áp dụng:

www.datunhien.info thực hiện dịch vụ giao nhận miễn phí tận công trình cho khách hàng ở khu vực Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa

3. NỘI DUNG:

  • datunhien.info thực hiện dịch vụ giao nhận miễn phí tận công trình cho khách hàng ở các khu vực được quy định tại mục 2.2
  • datunhien.info sẽ giao hàng trong vòng 12 giờ nếu phạm vi giao hàng ≤ 10km tính từ kho của datunhien.info tại Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa , riêng đơn hàng mua Online sẽ được giao hàng theo cam kết trong hợp đồng đối với các đơn hàng có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên và áp dụng cho tất cả các sản phẩm đá thanh hóa.
  • www.datunhien.info sẽ hợp đồng vận chuyển với bên thứ 3 để giao hàng cho khách hàng và chi phí vận chuyển sẽ phụ thuộc vào quãng đường và số lượng hàng hóa và do khách hàng thanh toán.
  • Trước khi vận chuyển, bộ phận giao nhận sẽ liên lạc với Quý khách hàng để hẹn thời gian, địa điểm cụ thể để giao hàng cho Quý khách hàng.
  • Thời gian giao hàng:  tất cả các ngày trong tuần.