Đá bó vỉa mài đen

300,000đ
Đá bó vỉa hè xanh đen Kích thước: 20x30x100cm Sử dụng: trong các công trình hạ tầng giao thông Chúng tôi nhận sản xu
Mua ngay

Đá bó vỉa băm nhám mặt

300,000đ
Đá bó vỉa hè xanh đen băm mặt nhám Kích thước: 23x26x100cm Sử dụng: trong các công trình hạ tầng giao thông Chúng tôi
Mua ngay

đá bó gốc cây 10x15x60cm

75,000đ
Đá bó gốc cây Kích thước: 10x15x60cm Sử dụng: trong các công trình hạ tầng giao thông Chúng tôi nhận sản xuất đá b
Mua ngay

Đá bó vỉa 18x22 bo cạnh

190,000đ
Đá bó vỉa hè xanh đen bo cạnh Kích thước: 18x22x100cm Sử dụng: trong các công trình hạ tầng giao thông Chúng tôi nhận
Mua ngay

Đá bó vỉa 23x26 vát cạnh

290,000đ
Đá bó vỉa hè xanh đen Kích thước: 23x26x100cm Sử dụng: trong các công trình hạ tầng giao thông Chúng tôi nhận sản xu
Mua ngay

Đá bó dải phân cách xanh đen

435,000đ
Đá bó vỉa hè xanh đen Kích thước: 20x30x100cm Sử dụng: trong các công trình hạ tầng giao thông Chúng tôi nhận sản xu
Mua ngay