Đá bó vỉa mài đen

300,000đ
Đá bó vỉa hè xanh đen Kích thước: 20x30x100cm Sử dụng: trong các công trình hạ tầng giao thông Chúng…
Mua ngay

Đá bó vỉa băm nhám mặt

300,000đ
Đá bó vỉa hè xanh đen băm mặt nhám Kích thước: 23x26x100cm Sử dụng: trong các công trình hạ tầng giao…
Mua ngay

đá bó gốc cây 10x15x60cm

75,000đ
Đá bó gốc cây Kích thước: 10x15x60cm Sử dụng: trong các công trình hạ tầng giao thông Chúng tôi nhận…
Mua ngay

Đá bó vỉa 18x22 bo cạnh

190,000đ
Đá bó vỉa hè xanh đen bo cạnh Kích thước: 18x22x100cm Sử dụng: trong các công trình hạ tầng giao thông…
Mua ngay

Đá bó vỉa 23x26 vát cạnh

290,000đ
Đá bó vỉa hè xanh đen Kích thước: 23x26x100cm Sử dụng: trong các công trình hạ tầng giao thông Chúng…
Mua ngay

Đá bó dải phân cách xanh đen

435,000đ
Đá bó vỉa hè xanh đen Kích thước: 20x30x100cm Sử dụng: trong các công trình hạ tầng giao thông Chúng…
Mua ngay