Đá bó gốc cây xanh rêu

155,000đ
Đá bó gốc cây xanh rêu Kích thước: 10x15x60cm Sử dụng để bó gốc cây trên vỉa hè Đá xanh rêu có đặc tính dai độ
Mua ngay

Đá dải phân cách Xanh Rêu

850,000đ
Đá bó dải phân cách làn đường  Kích thước: 18x53x100cm Sử dụng để bó dải phân cách giữa các làn đường Đá xan
Mua ngay

Đá bó vỉa xanh rêu 18x22 vo cạnh

355,000đ
Đá bó vỉa hè xanh rêu Kích thước: 18x22x100cm Sử dụng để bó vỉa hè Đá xanh rêu có đặc tính dai độ cứng cao màu
Mua ngay

Đá bó vỉa xanh rêu 23x26 vát cạnh

535,000đ
Đá bó vỉa hè xanh rêu Kích thước: 23x26x100cm Sử dụng để bó vỉa hè  Đá xanh rêu có đặc tính dai độ cứng cao mà
Mua ngay

Đá bó vỉa xanh rêu vát nhỏ

360,000đ
Đá bó vỉa hè xanh rêu Kích thước: 20x20x100cm Sử dụng để bó vỉa hè Đá xanh rêu có đặc tính dai độ cứng cao màu
Mua ngay

Đá bó vỉa xanh rêu

540,000đ
Đá bó vỉa hè xanh rêu Kích thước: 20x30x100cm Sử dụng để bó vỉa hè Đá xanh rêu có đặc tính dai độ cứng cao màu
Mua ngay